SSA:s valberedning föreslår omval av styrelse och revisorer


SSA:s ordförande Tore Andersson, SM0DZB, har ett år kvar av sin mandatperiod. Valberedningen föreslår samma styrelse och revisorer för 2014 som nu.

SSA:s valberedning föreslår omval av styrelse och revisorer. Styrelsen består av fem ledamöter: Ordförande Tore Andersson SM0DZB, vice ordförande Anders Larsson SM6CNN, kassaförvaltare Lennart Pålryd SM5AOG, ledamot Tomas Vikman SM3WMU samt ledamot Dick Stenholm SM6HNS. Av styrelsemedlemmarna har Tore SM0DZB,Lennart SM5AOG och Tomas SM3WMU ett år kvar på sina mandatperioder. Omval för två år föreslås för Lennart SM6CNN och Dick SM6HNS. Omval för ett år föreslås även för revisorerna Esko Antikainen SM5AKP, Peter Rosenthal SM0BSO samt revisorsersättaren Dennis Becker SM0ATC. Valberedningen består av Bo Nilsson, SM2PYN (sammankallande), Victor Rosenqvist SA0BYA,  Eric Wennström SM1TDE och Anders Nordgren SM7GXR. Valberedningens förslag är enhälligt. För ytterligare info se QTC nr 11 sidan 42.

Författare: SM7DZV