Väntar du på QTC?

 

Våra postleverantörer blir ibland av någon anledning sena med utdelningen av QTC. Dessutom har vi numera postutdelning endast varannan dag.

Dröj därför cirka två veckor innan kansliet kontaktas för att erhålla en ny tidning. Vi har endast ett begränsat antal överexemplar. De behövs även till nyexaminerade.

Medlemmar har även möjlighet att läsa QTC genom att logga in på hemsidan.

Kansliet