Swedish Municipalities Award – SMA

(English further down)

SMA utges till licensierade radioamatörer för kontakter från 2020-01-01 med olika svenska kommuner. Svensk ansökande ska vara medlem i SSA.

Alla kontakter ska ha skett från samma DXCC-land. Alla upplåtna amatörradioband och trafiksätt får användas. Alla kontakter ska vara med landbaserade stationer. Markbunden repeater får ej användas.

Diplomet utges i fyra klasser; oavsett vilka amatörband som använts:

  • 100 kommuner
  • 200 kommuner
  • 250 kommuner
  • 290 kommuner

Numrerade diplom utfärdas av SSA:s kansli. Påteckning för 2 x CW och enskilda band kan erhållas.

Ansökan skall sändas till SSA Diplommanager och bestå av en förteckning med följande detaljer: Kommun, egen signal, motstationens anropssignal, datum, tid i UTC, band och trafiksätt.

SWL-stationer kan ansöka om diplomet. Båda stationer ska anges i ansökan för varje QSO.

Förteckning över samtliga kommuner finns på Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_kommuner

Avgift: SEK 100.

English

The SMA will be issued to licensed radio amateurs for contacts made with municipalities in Sweden from January 1st, 2020.

All contacts must be made from the same DXCC entity.

All radio bands and modes may be used and endorsement can be obtained for 2 x CW.

The award will be issued in four classes:

  • 100 municipalities
  • 200 municipalities
  • 250 municipalities
  • 290 municipalities

The application must be mailed to the SSA Award Manager, Box 45, SE-19121, Sollentuna, Sweden, or to the E-mail address hq@ssa.se. The QSO list must include: Municipality, callsign used, Swedish callsign, date, UTC, band, mode.

Transitional rule for applicants outside Sweden: Stations may apply for the award claiming QSOs from before 2020-01-01, but they will be issued unnumbered.

SWL stations may apply for the award.

A list of municipalities of Sweden may be found here:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_municipalities_of_Sweden

Fee: SEK 100 or the equivalent amount in USD or EUR.

Share