Medlemsavgifter

Inom Sverige
Till och med det kalenderår man fyller 29 år 170 kr
Från och med det kalenderår man fyller 30 år 480 kr
Familjemedlemsavgift 270 kr
Ständig medlem
Till och med det kalenderår man fyller 64 år
6500 kr
Ständig medlem
Från och med det kalenderår man fyller 65 år
4000 kr
Klubbar och föreningar 480 kr
Europa 720 kr
A-post 670 kr
B-post
Utanför Europa
A-post 850 kr
B-post 810 kr

* Medlemsförmåner
Samtliga medlemmar erbjuds tio procents rabatt i HamShop. Rabatten gäller ej QSL-märken eller QSL-avgift.

Inbetalningar

Inbetalningar till SSA kan göras på följande konton, glöm inte att ange avsändare och vad inbetalningen avser. Som komplement till inbetalningen fyller du i adressinformation med mera med hjälp av formuläret du hittar här.

Plusgiro: 52277-1
eller
Bankgiro 370-1075