Tidningar

Tidningsutbyte NRAU

Medlemstidningen QTC
Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar. Vill du läsa ännu äldre tidningar så har Arboga Elektronikhistoriska Förening scannat in QTC från 1925 till 2006. Dessa hittar du [Här]

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för inloggade medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

20242023
2022
2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006

QTC-2022-12
565 nedladdningar

QTC-2022-11
480 nedladdningar

QTC-2022-10
332 nedladdningar

QTC-2022-09
362 nedladdningar

QTC-2022-0708
352 nedladdningar

QTC-2022-06
390 nedladdningar

QTC-2022-05
336 nedladdningar

QTC-2022-04
410 nedladdningar

QTC-2022-03
448 nedladdningar

QTC-2022-02
370 nedladdningar

QTC-2022-01
382 nedladdningar