Tidningar

Tidningsutbyte NRAU

Medlemstidningen QTC
Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för inloggade medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

20202019
2018
201720162015201420132012201120102009200820072006

QTC-2018-12
62 nedladdningar

QTC-2018-11
27 nedladdningar

QTC-2018-10
16 nedladdningar

QTC-2018-09
27 nedladdningar

QTC-2018-0708
18 nedladdningar

QTC-2018-06
22 nedladdningar

QTC-2018-05
23 nedladdningar

QTC-2018-04
15 nedladdningar

QTC-2018-03
12 nedladdningar

QTC-2018-02
15 nedladdningar

QTC-2018-01
33 nedladdningar