Worked All Sweden Award – WASA

(English further down)

WASA utges till licensierade radioamatörer för kontakter från 2020-01-01 med svenska län. Svensk ansökande ska vara medlem i SSA.

Under 30 MHz:

 • Alla kontakter ska ha skett från samma DXCC-land.
 • Alla upplåtna amatörradioband och trafiksätt får användas.
 • Påteckning för 2 x CW och enskilda band kan erhållas.

Över 30 MHz:

 • Alla kontakter ska ha skett från samma QTH och inom en cirkel med radien 50 km.
 • Diplom ges för följande separata frekvensområden: 50, 144, 432, Mikrovåg
 • Påteckning för Analogt (SSB/CW/FM) kan erhållas

Alla kontakter ska vara med landbaserade stationer. Markbunden repeater får ej användas.

Diplomet finns i endast en klass: samtliga 21 län.

Numrerade diplom utfärdas av SSA:s kansli.

Ansökan skall sändas till SSA Diplommanager och bestå av en förteckning med följande detaljer: Län, egen signal, motstationens anropssignal, datum, tid i UTC, band och trafiksätt.

SWL-stationer kan ansöka om diplomet. Båda stationer ska anges i ansökan för varje QSO.

Avgift: SEK 100.

Länsförteckning med karta finns på Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_län

Avgift: SEK 100.

English

The WASA will be issued to licensed radio amateurs for contacts made with Swedish counties (län) from January 1st, 2020.

Below 30 MHz:

 • All contacts must be made from the same DXCC entity.
 • All ham radio bands and modes may be used.
 • Endorsement can be obtained for 2 x CW and specific bands.

Above 30 MHz:

 • All contacts must be made from the same QTH and within a circle with the radius of 50 kilometers.
 • The award will be issued for the following separate frequency bands: 50, 144, 432, Microwave.
 • Endorsement can be obtained for analogue modes (SSB/CW/FM)

All contacts must be made with onshore stations. Terrestrial repeaters or satellites may not be used.

The award will be issued in one class only: All 21 counties.

Numbered awards will be issued by SSA.

The application must be mailed to the SSA Award Manager, Box 45, SE-19121, Sollentuna, Sweden, or to the E-mail address hq@ssa.se. The QSO list must include: County (län), callsign used, Swedish callsign, date, UTC, band, mode.

Transitional rule for applicants outside Sweden: Stations may apply for the award claiming QSOs from before 2020-01-01, but they will be issued unnumbered.

SWL stations may apply for the award.

A list of the counties of Sweden may be found here:

https://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Sweden

Fee: SEK 100 or the equivalent amount in USD or EUR.