Worked All Sweden Award – WASA

WASA utges till licensierade radioamatörer för kontakter från 2020-01-01 med svenska län. Svensk ansökande ska vara medlem i SSA.

Alla kontakter ska ha skett från samma DXCC-land. Alla upplåtna amatörradioband och trafiksätt får användas. Alla kontakter ska vara med landbaserade stationer. Markbunden repeater får ej användas.

Diplomet finns i endast en klass: samtliga 21 län. Numrerade diplom utfärdas av SSA:s kansli. Påteckning för 2 x CW och enskilda band kan erhållas.

Ansökan skall sändas till SSA Diplommanager och bestå av en förteckning med följande detaljer: Län, egen signal, motstationens anropssignal, datum, tid i UTC, band och trafiksätt.

SWL-stationer kan ansöka om diplomet. Båda stationer ska anges i ansökan för varje QSO.

Länsförteckning med karta finns på Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_län

Avgift: SEK 100.

English

The WASA will be issued to licensed radio amateurs for contacts made with Swedish counties (län) from January 1st, 2020.

All contacts must be made from the same DXCC entity.

All radio bands and modes may be used and endorsement can be obtained for 2 x CW.

The award will be issued in one class only: All 21 counties.

The application must be mailed to the SSA Award Manager, Box 45, SE-19121, Sollentuna, Sweden, or to the E-mail address hq@ssa.se. The QSO list must include: County (län), callsign used, Swedish callsign, date, UTC, band, mode.

Transitional rule for applicants outside Sweden: Stations may apply for the award claiming QSOs from before 2020-01-01, but they will be issued unnumbered.

SWL stations may apply for the award.

A list of the counties of Sweden may be found here:

https://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Sweden

Fee: SEK 100 or the equivalent amount in USD or EUR.

Share