Myndighetskontakter

23cm-bandet ”räddat” för amatörerna

En av de viktigaste resultaten från WRC-konferensen som avslutas idag, är att man i princip lämnar regelverket för 23cm-bandet (1240 -1300MHz) orört vad gäller amatörverksamheten. Farhågorna inför konferensen var stora då ITU veckorna innan publicerat rapporten ITU-R M.2164-0 där man föreslog ganska kraftiga tekniska begränsningar, .t.ex. vad gäller sändareffekterna för…

Nytt från Post- och telestyrelsen

PTS tillsyn av Föreningen Sveriges Sändareamatörers hantering av delegerade uppgifter, diarienummer 20-7279, har nu avskrivits från vidare handläggning. Det betyder att våra rutiner för provförrättning och certifiering samt tilldelning av specialsignaler är accepterade. PTS har utfärdat reviderade föreskrifter, PTSFS 2020:5, om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Dessa…

SSA skriver till näringsdepartementet om förbudet mot mobilsurfning

Vi har här tidigare skrivit om förbudet mot användning av mobiltelefon i samband med bilkörning som infördes 1 februari. I ett brev till näringsdepartementet och Transportstyrelsen vill SSA fästa uppmärksamheten på att formuleringarna i den nya förordningen kan ha fått oavsiktliga konsekvenser, inte bara för oss radioamatörer utan även för…

PTS Tillsyn

I QTC nr 11, som snart kommer ut, har jag i min ledare berört den pågående tillsyn som PTS genomför. Jag vill här påpeka att underrättelsen från PTS lyder: ”Underrättelse om misstanke att Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) utfärdar amatörradiocertifikat på bristfälliga grunder” Misstanken gäller alltså SSA och inte enskilda provförrättare. Vissa…