Myndighetskontakter

SSA skriver till näringsdepartementet om förbudet mot mobilsurfning

Vi har här tidigare skrivit om förbudet mot användning av mobiltelefon i samband med bilkörning som infördes 1 februari. I ett brev till näringsdepartementet och Transportstyrelsen vill SSA fästa uppmärksamheten på att formuleringarna i den nya förordningen kan ha fått oavsiktliga konsekvenser, inte bara för oss radioamatörer utan även för…

PTS Tillsyn

I QTC nr 11, som snart kommer ut, har jag i min ledare berört den pågående tillsyn som PTS genomför. Jag vill här påpeka att underrättelsen från PTS lyder: “Underrättelse om misstanke att Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) utfärdar amatörradiocertifikat på bristfälliga grunder” Misstanken gäller alltså SSA och inte enskilda provförrättare. Vissa…

PTS klar med nya provfrågor för certifiering av radioamatörer

PTS har nu upprättat en provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Samma uppsättning frågor ska användas oavsett vilken organisation det är står som provförrättare. Innehållet i provfrågorna överensstämmer, liksom tidigare, med riktlinjerna i HAREC.  Frågorna ligger kunskapsmässigt på samma nivå som tidigare. De nya frågorna ska användas från och med  1…