Kallelse D2 Möte i Piteå

Härmed inbjuds samtliga medlemmar i SSA till ett distrikt 2-möte i Piteå

Lördag 16 mars 2024 kl. 10:00 vid Piteå energis kontor, Västra Kajvägen 1, Piteå

Inlotsning via RU0 och 145.500 kHz

Vi bjuder på välkomstfika en timme innan.
Efter mötet inbjuds till gemensam lunch på stan, som bekostas av envar.
OBS! Föranmälan av mötesdeltagare önskas till

 

För de som vill delta, men inte på plats finns möjlighet att ansluta via länk;

Länk till mötet: https://jitsi.sm2ampr.net/d2mote16mars

Föreslagen dagordning finns under fliken ”Dokument”

Author: SM2MTR