Rent hus per fjärrstyrning

 


En bild av remotestationen K4VV,
hämtad ur ARRL:s nyhetsbrev.

Förra veckans ARRL Letter berättar om hur Tom Morton, K6CT/CX7TT stod för  prestationen att göra “rent hus” i den interna nordamerikanska contesten ARRL November Sweepstakes CW, d v s logga kontakter med samtliga 83  sektioner i USA och Kanada. Det ovanliga var att han uppnådde resultatet genom att kontrollera conteststationen K4VV från sitt QTH i Montevideo, Uruguay. Det är viktigt att komma ihåg att sådana kontakter inte räknas för t ex DXCC, där Regel 9 föreskriver att operatören av en  fjärrstyrd station måste befinna sig i samma DXCC-enhet (“-land”) som  stationen. Brott mot denna regel lär ha förekommit och även beivrats. Mera, på engelska, här.

 

Författare: SM7DZV