SK6RM

SK6RM QSL kort
Radiomuséet i Göteborg

RADIOMUSEETS BESÖKSTATION SK6RM   i Göteborg är öppen för alla sändaramatörer med giltig licens.  Efter bokning på info@radiomuseet.se senast en vecka före besöket kan stationen köras under museets öppettider som är: Tisdag 12 – 15  Onsdag 12 – 20 Torsdag – Söndag 12 -15 Måndag stängt. Storhelger stängt.

Priser: 50 kr per dag som också gäller som inträde till museet. Alternativ: Medlemskap i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige. 300 kr per år som ger obegränsad tillgång till museet och besöksstationen. En av museets sändareamatörer kommer att introducera besökaren vid besöksstationen.

Någon av följande utrustning kan väljas:
ICOM  IC-751
Yaesu FT-1000 MP MARK-V FIELD
ACOM 1000 1 kW slutsteg
Antenner:
Beam för 10 15 20 m
Dipol 40 och 80 m
Loop + Tuner 1 kW

http://wordpress.radiomuseet.se/besok-sk6rm/