Webbredaktionen

Något på gång?

Skicka dina tips till webbredaktionen!

ssa.se vill spegla aktuella händelser inom amatörradio. Vi vill gärna få tips från dej som läsare och från din klubb om sådant som är på gång.
Skicka dina tips per mail till webbredaktionen. webred@ssa.se Om händelsen ligger ett antal veckor framåt i tiden kan du samtidigt skicka underlaget till QTC-redaktionen: qtc@ssa.se

På redaktionen arbetar i huvudsak SM5YRA, Stephan. Sporadiskt kan även notiser eller nyheter publiceras av styrelsen eller kansliet.

Att tänka på när du ska skicka in bilder

Copyright

När du skickar in bilder till ssa.se. Tänk på att v inte kan använda bilder som vi inte har publiceringsrätt till. Är bilden förenad med copyright måste redaktionen ha skriftligt på att vi får publicera. Brott mot den regeln gör SSA skadeståndsansvarigt, och det har vi inte råd med.

Bildtexter

När du skickar in bilder: Skriv bildtexter så att läsaren kan få veta vilka personerna på bilden är.

Använd filformatet JPEG

När du skickar in bilder: Skicka varje bild som en bifogad jpegfil i ditt mejl. Är det många bilder. Lägg dem i en Dropboxfolder (som du skapar under ”Photos” och skicka en länk. Det fungerar fint.

Annonsera klubbens aktiviteter i Kalendern

Gör klubbens aktiviteter kända genom Kalendern!