Alla Funktionärer

Styrelse

OrdförandeSM0HEV
Vice ordförandeSM5PHU
KassaförvaltareSM0KDG
LedamotVakant
LedamotSM2OAE
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Revisorer

RevisorSM0BSO
RevisorSA7AGV
RevisorsuppleantSM3EXM
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Valberedning

Valberedning sammankallandeSM0TAE
ValberedningSM2MTR
ValberedningSM5OCK
ValberedningSM6VYP
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Poströsträknare

PoströsträknareSM0ZEU
PoströsträknareSM5BVV
Poströsträknare (ersättare)SM6JSM
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Stab

Arkivarie (Arkiv Karlsborg)SM6JSM
IT-ansvarig www.ssa.se SM6EAT
Fältkontroll DXCCSM3NXS
Fältkontroll IOTASM0MPV
IT-ansvarig (Kansli & Arkiv)SM5HJZ
KansliTherese
QSL (inkommande)SM0BYD
QSL (utgående)SM6JSM
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Distrikt 0

DistriktledareSA0BMC
Vice distriktsledareSA0JLA
Valberedning sammankallandeSM0FDO
ValberedningSA0BKW
ValberedningSA0MAD
QSL-managerSM5CCT
AvstörningsfunktionärSM5CLE
AvstörningsfunktionärSM0EPX
Ungdomskoordinator SA0BSJ
RepeaterkoordinatorVakant
SSA <> SK0TMSM0IFP
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Distrikt 1

DistriktledareSA1BFP
RepeaterkoordinatorSM1IRS
QSL-managerSM1TDE
AvstörningsfunktionärSM1DVV
FyrvaktareSM1YRI
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Distrikt 2

DistriktledareSM2MTR
Vice distriktsledareSM2SXA
Valberedning sammankallandeSM2PDT
ValberedningSM2PYN
QSL-managerSA2SAA
AvstörningsfunktionärSM2DJK
AvstörningsfunktionärSM2JAA
Kontaktperson ScouternaSA2JON
RepeaterkoordinatorSM2DCU
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Distrikt 3

DistriktledareSA3BYC
Vice distriktsledareVakant
Valberedning sammankallandeSM3EXM
ValberedningSM3GFN
ValberedningSM3XLY
AvstörningsfunktionärSM3GXG
NödsambandskoordinatorSM3SZW
RepeaterkoordinatorVakant
Ungdomskoordinator SA3BPG
QSL-managerSM3NXS
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Distrikt 4

DistriktledareSM4IVE
Vice distriktsledareSM4HFI
Valberedning sammankallandeSM4EPR
ValberedningSM4SEF
ValberedningSM4HFI
RepeaterkoordinatorSM4IHY
QSL-managerSM4EPR
AvstörningsfunktionärSM4MJR
Kontaktperson ScouternaSM4VJG
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Distrikt 5

DistriktledareSM5OXV
Vice distriktsledare (syd)SM5TJH
Vice distriktsledare (mitt)SM5KFL
ValberedningSM5BMK
ValberedningSM5KFL
RepeaterkoordinatorVakant
QSL-managerSA5FYR
AvstörningsfunktionärSM5DEE
AvstörningsfunktionärSK5UM
SambandskoordinatorSA5JAR
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Distrikt 6

DistriktledareSA6BET
Vice distriktsledare (syd)SM6YED
Vice distriktsledareSM6YRB
Vice distriktsledare (norr)SM6VAG
Valberedning sammankallandeSM6EAT
ValberedningSM6YED
ValberedningSM6JSM
RepeaterkoordinatorSM6GEV
QSL-managerSM6EAT
Ungdomskoordinator SA6BET
AvstörningsfunktionärSM6GDU
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Distrikt 7

DistriktledareSM7KOJ
Vice distriktsledareSA7JMA
Valberedning sammankallandeSM7IOE
ValberedningSM7SPG
RepeaterkoordinatorSM7IOE
QSL-managerSM7HPK
Ungdomskoordinator SA7GGO
AvstörningsfunktionärSM7JKW
Kontaktperson ScouternaSA7AKU
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion Digital

SektionsledareVakant
Vice sektionsledareSA3BPE
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion EMC

SektionsledareSM3PXO
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion HF

SektionsledareSM1TDE
TävlingsledareSM5AJV
RPOSM5FUG
RPOSM0GNS
SSA <> Svenska FyrsällskapetSM6KAT
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion IARU

SektionsledareSM6EAN
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion Radioteknik

SektionsledareSM0JZT
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion Redaktion

SektionsledareSM5HJZ
Vice sektionsledareSM5BVV
BulletinredaktörSM6VYP
WebbredaktörSM5YRA
QTC - ContestVakant
QTC - Digital - HFSM7VRZ
QTC - Digital - VUSHFVakant
QTC - HF & DXSM6JSM
QTC - RedaktörSM5HJZ
QTC - TaltidningSM6JSM
QTC - TeknikSM0JZT
QTC - VUSHFVakant
QTC - VärldsradiolyssnareSM6-8300
Kommersiella annonserSM5HJZ
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion Ungdom

SektionsledareSA5GGO
Kontaktperson distrikt 0SA0BSJ
Kontaktperson distrikt 3SA3BPG
Kontaktperson distrikt 6SA6BET
Kontaktperson distrikt 7SA7GGO
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion Utbildning och Certifiering

SektionsledareSM5PHU
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion VUSHF

SektionsledareSM6EAN
VHF-managerSM6EAN
TävlingsledareSM4HFI
Vice tävlingsledareSM6NZB
RepeaterfunktionärSM5OXV
Vice repeaterfunktionärSM0MMO
FyrfunktionärSM7FWZ
QTC - VUSHFVakant
MikrovågsmanagerSM6AFV
SatellitfunktionärSM7WSJ
TopplistanSM7GVF
Första-lista och DX rekord 50 MHzSM6CMU
Första-lista och DX rekord 144 MHz och högreSM7ECM
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Sektion Samhällsstöd

SektionsledareSM7MWA
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Myndighetskontakter

MyndighetsfunktionärSM5PHU
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

Avstörningsfunktionärer

Distrikt 0SM0EPX
Distrikt 0SM5CLE
Distrikt 1SM1DVV
Distrikt 2SM2DJK
Distrikt 2SM2JAA
Distrikt 3SM3GXG
Distrikt 4SM4MJR
Distrikt 5SK5UM
Distrikt 5SM5DEE
Distrikt 6SM6GDU
Distrikt 7SM7JKW
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se

QSL-funktionärer

Distrikt 0SM5CCT
Distrikt 1SM1TDE
Distrikt 2SA2SAA
Distrikt 3SM3NXS
Distrikt 4SM4EPR
Distrikt 5SA5FYR
Distrikt 6SM6EAT
Distrikt 7SM7HPK
Stab - QSL (inkommande)SM0BYD
Stab - QSL (utgående)SM6JSM
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till sm6eat@ssa.se