Bli radioamatör

Hur kommer man snabbt igång?

För att bekanta dig med amatörradiohobbyn kan du exempelvis börja som lyssnaramatör. Om du önskar en lyssnarsignal kan du efter ansökan till SSA erhålla en personlig sådan. Lyssnarignalen består av ett prefix SM, följt av av en siffra (0-7) och avslutningsvis den personliga delen av signalen som består av av fyra siffror. ”SM3-8873” är ett exempel på en lyssnarsignal.

En lyssnaramatör lyssnar på amatörradiotrafiken och för en så kallad loggbok, det vill säga antecknar datum, klockslag, frekvens, trafiksätt och vem som hade kontakt med vem. Sedan sänder lyssnaramatören en kvittering – ett så kallat QSL-kort – till någon av de amatörradiostationer som avlyssnats. Har lyssnaramatören tur så får han ett svars-QSL som tack, där amatörradiostationen verifierar att han haft den aktuella kontakten.

Hur får jag egen amatörradiosignal?

För att bli sändaramatör måste du avlägga ett kompetensprov för amatörradiocertifikat. Ett komplett prov består av två delprov:

  • teknik och säkerhet
  • reglemente

Radioklubbarna runt om i landet ordnar regelbundet kurser där du kan få lära dig allt du behöver kunna för att klara proven för att erhålla ett certifikat och en amatörradiosignal. Men du kan givetvis också, om du så vill, studera på egen hand. En förteckning över planerade kurser finner du på sidan kurstillfällen.

SSA har ett utbildningspaket som de flesta radioklubbarna brukar använda, vilket du kan läsa mer om här.

Vad kostar det?

SSA:s utbildningspaket kostar i skrivande stund 265 kronor. Titta i SSA HamShop för aktuell prisuppgift.
Avgiften för ett certifikatsprov är 200 kronor och att sedan få själva certifikatet utfärdat kostar 390 kronor (2023).
Ytterligare detaljer finns under rubriken Information på examen.ssa.se. Du behöver registrera dig med en giltig e-postadress för åtkomst dit.

Certifikatsklasser

Sedan 2004 finns det bara en certifikatsklass i Sverige. Inom amatörradiohobbyn talar vi ibland om sändaramatörer och ibland om radioamatörer, det är exakt samma sak.

För att få ett certifikat krävs alltså att du avlägger prov. Runt om i landet finns ett antal, av SSA auktoriserade provförrättare. Efter godkända prov tilldelar SSA dig en amatörradiosignal. SA + distriktssiffra + treställigt suffix, exempelvis SA3AWT.

examen.ssa.se kan finns övningsprov, som visar hur de riktiga proven ser ut. Du behöver registrera dig med en giltig e-postadress för att kunna göra övningsproven.

Telegrafi/CW

Idag är det inget krav på kunna telegrafi för att få ett amatörradiocertifika, men många väljer ändå att lära sig telegrafi.

Hjälp finns att få

Naturligtvis kan du på egen hand lära dig mycket om amatörradio och själv upptäcka hobbyn på en rad olika sätt. Du kan skaffa dig en mottagare och själv lyssna på trafiken på amatörradiobanden. Litteratur finns att köpa från SSA:s ”HamShop”. Läs även vidare på denna sida som presenterar vår Utbildningssektion.

Har du frågor och funderingar kan du få hjälp på vägen av Sveriges Sändareamatörer, och radioklubbar runt om i landet står beredda att hjälpa dig med utbildning, kursmaterial och all information som du behöver. På, eller nära din hemort finns en radioklubb med nya vänner som väntar på att få göra din bekantskap och hjälpa dig på vägen.

Vi hälsar dig välkommen till en fantastisk hobby, en hobby som ger dig en gränslös väg till nya sensationer. En väg där du också kommer att möta en mängd nya kamrater över hela världen som delar dina intressen.

PTS

Post- & telestyrelsens sida för amatörradio hittar du bland annat information om kraven för amatörradiocertifikatet och andra dokument som har betydelse för radioamatörer i Sverige.