Distrikt

Svenska radioamatörers anropssignal innehåller en siffra 0 – 7 som visar vilket distrikt man tillhör. Varje distrikt leds av en distriktsledare som ansvarar för en egen webbsida som man kan nå genom att klicka på respektive karta nedan:

Distrikt 0
Stockholms län.
Distrikt 1
Gotlands län.
Distrikt 2
Västerbotten & Norrbottens län.
Distrikt 3
Gävleborg, Jämtland & Västernorrlands län.
Distrikt 4
Örebro, Värmland & Dalarnas län.

.

Distrikt 5
Östergötland, Södermanland, Västmanland & Uppsala län
.
Distrikt 6
Västra Götaland och Hallands län.
.
Distrikt 7
Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län.
.
De svenska distrikten
De svenska distrikten