Senaste inläggen

.


Alexanderssondagen Världsarvet Grimeton: 3 juli 2022

Föreningen Alexander Grimeton Veteranradios Vänner välkomnar alla besökare till Alexandersondagen söndagen den 3 juli 2022 kl. 10:00 till 16:00. Utförligt program se www.alexander.n.se Under dagen är också vår amatörradiostation i radiobyschan SK6SAQ bemannad och QRV på följande frekvenser. 3.535 kHz CW + 3.755 kHz SSB 7.035 kHz CW +  7.140 kHz SSB 10.035 kHz CW Läs mer om Alexander SAQ…

Rätt uppgifter på SM-Callbook?

SM6GT/Anders, vill uppmärksamma oss på att du bör se över dina medlemsdata och vid behov korrigera. Det händer till exempel ganska ofta att medlemmar byter mejladress och därför går miste om ett och annat. Gå in på ssa.se och slå in din signal i SM-Callbook och kontrollera. Vill du skicka in ändringar måste du först gå in via LOGGA IN…

SK7RN fyller gapet under bulletinuppehållet

SK7RN sänder sedan flera år tillbaka ut SSA-bulletin med signalen SK7SSA, söndagar kl 09:00, med möjlighet till förhandsincheckning från kl 08:45. Under SSA-bulletinens sommaruppehåll kommer Ölands Radioamatörer, i likhet med tidigare år, att fortsätta köra en ring med incheckningar – med möjlighet till dina eller din klubbs egna QTCn. SM7GXQ kommer dessutom att repetera valda delar ur Repeaterskolan. Vill du…

VP8GGM: 18-19 + 25-26 juni 2022

VP8GGM är en special anropssignal som är QRV mellan 24-26 juni 2022 från Falklandsöarna. Radiostationen finns på Goose Green Military Museum. Denna helg är det interantionella museihelgen, men även denna helg 18-19 juni är stationen aktiv. QSL direkt till VP8ADR/Bob.

NASA On The Air (NOTA)

NASA On The Air (NOTA) är TILLBAKA! Amatörradio klubbstationer vid NASA ÄR QRV med NOTA 2022 evenemanget mellan april och december 2022. Även här i EU har vi goda chanser att köra en del stationer. Nu i helgen (18-24 juni 2022) är det ett särskilt tema: Astronaut Sally Ride, som var den första Amerikanska kvinna i rymden 1983. Alla QSO…