Om SSA

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

 • SSA är en ideell förening för både sändaramatörer och lyssnaramatörer med cirka 5000 medlemmar.
 • Förutom service till medlemmarna sköter vi kontakterna med Post- och telestyrelsen och IARU – the International Amateur Radio Union.
 • Vi som gör det är ideellt arbetande funktionärer och specialister och två kanslier (Stockholm/Sollentuna och Karlsborg) med anställd personal.
 • Tidningen QTC Vår tidning kommer ut varje månad med artiklar och reportage om amatörradio och annonser om radioutrustning.
 • HamShop heter vår butik där du kan köpa speciallitteratur, läroböcker och kartor speciellt för sändaramatörer.
 • Bulletinverksamhet Varje vecka sänds en bulletin via kortvåg och repeatrar med tips om aktuella händelser, möten och tips om aktuella DX-expeditioner.
 • Diplom SSA delar ut diplom för kontakter med svenska stationer.
 • Tävlingar SSA anordnar så kallade contests som är tävlingar där det gäller att kontakta så många motstationer som möjligt under viss tid och delar också ut diplom till vinnarna.
 • När du reser utomlands Med din svenska amatörradiolicens kan du använda din radioutrustning i de flesta länder. SSA hjälper dig med nödvändiga papper.
 • Hjälp med avstörning SSA ger råd och erbjuder olika filter om du får problem med att din amatörradiosändare orsakar störningar på radio, TV eller telefon.
 • Möten med lokala radioklubbar SSA arbetar genom lokala klubbar som ordnar möten med diskussioner och föredrag. De har ofta en klubbstation som medlemmarna kan utnyttja.
 • QSL-hantering Radioamatörer brukar sända QSL-kort som bekräftelse på en förbindelse. SSA åtar sig att både sända ut och ta emot QSL-kort till en låg kostnad via QSL-byrån.