Svenska framgångar och rekord i årets WPX CW: Rolf SM7MX – tvåa i världen, Leif SM0DSG – tvåa i världen!


Bild av Leifs SM0DSG egen 80/160 meters vertikal på en ö ute i  Stockholms skärgård. Ca 60 stycken radialer som ligger på isen.  RX-antennerna där är en bäver mot W och en annan mot JA/VK. (Inte den  antenn på Gålö som användes under testen.) Bilden är tagen en kall  vintermorgon med solhalo-fenomen kring antennen .

Publicerat 2013-11-05 Efter en rekordsnabb loggrättningsinsats av contestfolket på CQ Magazine kan vi redan nu se resultaten från årets WPX-test på CW, som gick i maj. Våra gratulationer riktar sig först och främst till våra två  mest framgångsrika svenska testdeltagare: Rolf, SM7MX (SM5MX) kom på andra plats i världen på 160 m Low Power, och Leif, 8S0DX (SM0DSG) blev tvåa i världen på 80 m Low Power Assisted. Båda satte nya SM-rekord i sina klasser.


Rolf SM7MX (SM5MX) i sitt störningsförskonade
test-QTH i Böda på norra Öland. Vi gratulerar
till andra plats i världen i WPX-testen CW low power 160 meter
.

Nya SM-rekord sattes också av SM6CNN på 15 m High Power Assisted, SM6TOL på 15 m Low Power Assisted. Svenskt rekord sattes också av SK3W i klassen Multi Operator Multi Transmitter. Grabbarna som svarade för den prestationen var SA5BJM, SM3SGP, SM5EPO och SM5TXT. Alla SM-rekord hittar du som vanligt på https://www.ssa.se/contestspalten/rekord/svenska-contest-rekord/. Grattis säger vi till alla ovan nämnda kämpar! WPXCW-resultaten för hela världen kan du läsa i CQ:s novembernummer. Rolf SM7MX körde från sitt störningsfria radio-QTH i böda på norra Öland. Leif 8S0DX (SM0DSG) körde för första gången ensam från SK0QO:s klubbstuga på Gålö med sin egen contestsignal 8S0DX. Vanligtvis brukar man köra multi op/single TX därifrån med signalen SK0QO. – Vi ville testa en alldeles nyuppsatt vertikal för 80 meter, placerad alldeles nere vid Östersjöns strand i Stockholms skärgård, ca 18 m hög och med 28 st radialer (varav hälften i vattnet), berättar Leif. Det fina antennläget gjorde att jag fick en låg take-off vinkel och en fin DX-antenn som fungerade fantastiskt bra. Som RX-antenn använde jag en horisontal loop ca 150 m lång på ca 17 meters höjd (också den ganska nära vattnet).

Författare: SM7DZV