A8OK – Liberia QRV till den 19 april

Nu är den stora tjeckiska expeditionen A8OK till Liberia QRV med det för landet lite ovanliga prefixet (Liberia känner vi ju främst som EL men med tanke på det en gång i tiden stora fartygsregistret så samlade landet på sig ett antal ITU-serier, bl.a. också 5L och 5M).

Bakom A8OK ligger samma team som gav oss bl.a. S9OK samt TN8K för några år sedan, två expeditioner som loggade över 100000 QSO (och detta inte enbart på FT8). CW-operatörerna är fantastiska, lyssna på 24891 kHz i denna stund (1540 UTC) och njut, QSX 1-5 kHz upp förresten.

Loggen finns i realtid på Clublog därifrån det redan nu även går att skicka efter QSL-kort.

Not: A8OK gick QRT den 18/4 vid lunch efter hela 122337 QSO varav 36601 på CW, 20819 SSB samt 3526 på RTTY (mycket trevligt gammalt trafiksätt), resten kördes med automatisk FT4/8. Anmärkningsvärt är att 5% av alla QSO är duplikater, hur är detta möjligt när loggen hela tiden fanns att checka av?

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.