D6-möte i Karlsborg


Boka denna dag!

23 mars 2024

Distriktsmöte i Karlsborg

Hotell Vättern

På programmet:

    • SSA Webb & IT  SM6EAT Roland
    • Distriktsmöte med DL-val

Mer information kommer under våren.

DL 6 Reino Larsson SM6YED

Tillägg från valberedningen.

Vid detta möte skall det vara val av distriktsledare.
Då Reino gärna ser att någon annan tar över stafettpinnen som DL så önskar vi i valberedningen förslag på kandidater till denna post.

Förslag lämnas lämpligen via e-post till:
SM6EAT, Roland.
SM6WZR, Johan.

73 de SM6EAT, Roland

Author: SM6YED