Italian DX Team nu aktiva från Chad

Nu under sena eftermiddagen startade den italienska expeditionen till Chad upp. De är igång till den 30 april med tre olika c/s; TT8RR på CW/SSB/RTTY, TT8TT som används för QO-100 samt TT8XX som gäller för FT8 F/H (de noterades precis vid uppstarten på 28091 kHz med åtta streams samtidigt!)

Just nu ligger TT8RR på 28030 kHz CW med mycket kraftig signal och för IDXT sedvanlig utmärkt trafikteknik, QSX minst fem kc upp!

Online-logg mm!

Not: expeditionen är nu QRT efter 31000 QSO som TT8TT, 51000 automatiska FT8-QSO samt 724 via QO-100 under respektive callsign ovan.

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.