1. Hem
  2. /
  3. Kontakt
  4. /
  5. Press

Press

SSA Pressrum

Våra kontaktpersoner för information till press och media nås via SSA:s kansli

  • SSA kanslichef Jonas Ytterman telefon 08 – 585 702 76 (mån-tis 09-12), epost hq@ssa.se

Efter växelns stängning även direkt till:

  • SSA:s ordförande Anders Larsson, telefon 070 – 626 80 73, e-post sm6cnn@ssa.se
  • SSA mediaansvarig Hans-Christian Grusell 070 – 528 22 50, e-post sm6zem@ssa.se

Om Amatörradio

I Sverige finns det drygt 12000 certifierade sändaramatörer. Dessa har avlagt omfattande prov i reglementskunskap, elsäkerhetslära och radioteknik och har därmed fått rättighet att använda ett brett spektrum av unika radiofrekvenser för att kommunicera med likasinnade över hela världen.

En sändaramatör är alltså godkänd och certifierad av Post- och telestyrelsen och har fått en unik igenkänningssignal – en anropssignal. I Sverige består anropssignalen vanligtvis av SM eller SA följt av en regional siffra samt en treställig bokstavskod (till exempel SM7SSA). Han eller hon har rättighet att via radio samtala med andra licensierade sändaramatörer, konversationer som kan ske inte bara med tal utan också via ett stort antal andra trafiksätt som till exempel telegrafi, fjärrskrift eller via datorer.

Sändaramatörer runt om i världen har under åren genom sina tekniska experiment gjort att många av dagens kommunikationsmetoder kunnat utvecklas och förbättrats. Dessutom ger man genom sina kunskaper värdefull hjälp både vid katastroftillfällen och vid vardagliga arrangemang som till exempel större sportevenemang.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) finns till för att tillvarata de svenska sändaramatörernas intresse och företräda dem vid myndighetskontakter. Föreningen ger ut en månatlig tidning (QTC) och har ett eget kansli som på gärna svarar på frågor.