Ändra E-postadress

OBS! Om du är medlem i SSA kan du göra detta själv! Logga in och gå sedan till menyn Medlem - Redigera e-postadress SMCB

Anropssignal eller Lyssnarsignal
 
OBS! Om du vill testa din SSA-adress bör det göras från ett annat konto än din ordinarie e-post!