Kontakt

Föreningen har ett kansli i Sollentuna en bit norr om Stockholm. På kansliet arbetar Therese, som så långt möjligt hjälper dig med dina frågor och funderingar som rör SSA och amatörradio. Kansliet i Sollentuna hanterar följande:

  • Medlemsärenden
  • Adressändringar (Se även ssa.se/ssa/adressandra/andra-adress/)
  • Provförrättningar (Se även ssa.se/amatorradio/kurstillfallen/)
  • Ekonomi
  • Utebliven QTC
  • Utländska besök

Föreningen har även en kanslifilial i Karlsborg, där Eric SM6JSM arbetar. Se kontaktinformation längre ned på sidan. Filialen i Karlsborg hanterar följande:

  • Extra anropssignaler (”specialsignaler”)
  • Taltidningen QTC
  • Arkiv

I SSA HamShop kan du bland annat handla kurslitteratur och handböcker.  SSA HamShop når du på länken hamshop.ssa.se och frågor om sortiment och beställningar kan ställas till hamshop@ssa.se.

Kansli Sollentuna

Telefontid: måndag – torsdag 9.00 – 12.00
Telefon: 070 – 958 57 02
E-post: hq@ssa.se
Expeditionstid: torsdag 10.00 – 12.00
Besöksadress: Turebergs Allé 2 (cirka 10 minuters promenad från Sollentuna Centrum)

Efter överenskommelse kan du på kansliet i Sollentuna lämna och hämta dina QSL-kort samt hämta saker som du beställt i SSA HamShop.

Postadress

Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Box 45
191 21 Sollentuna

Betalningar

Plusgiro: 5 22 77-1
Bankgiro: 370-1075
Swish: 123 394 91 61

Betalningar från utlandet

Bank: Nordea
Bankens adress: Mäster Samuelsgatan 20, 105 71 Stockholm, Sweden
SWIFT/BIC: NDEASESS
Kontonummer: 9960 4200522771
IBAN: SE79 9500 0099 6042 0052 2771

Kanslifilial Karlsborg

Telefontid: vardagar utom onsdag 12.00 – 16.00 (ungefärliga tider)
Telefon: 070 – 958 57 06
E-post: signal@ssa.se
Postadress: Eric Lund, Bastustigen 26, 546 33 Karlsborg

Webbsidan ssa.se

Vid tekniska fel och problem med inloggning: sm6eat@ssa.se