Sektioner

SSA är uppdelat i sektioner för olika intresseområden. Var och en av dessa har en sektionsledare som ansvarar för respektive sektion. Välj sektion nedan.

Sektion Utbildning och Certifiering
Utbildning Certifiering
Sektion Ungdom
Sektion Ungdom
.
Sektion Digital
Sektion Digital
.
Sektion EMC
EMC & EMF
.
Sektion HF
Sektion HF
.
Sektion IARU
Sektion IARU
.
Sektion Samhällstöd
Samhällsstöd
.
Sektion Radioteknik
Radioteknik
.
Sektion VUSHF
Sektion VUSHF
.
Redaktion