QTC-redaktionen

Material till QTC-redaktionen

QTC-redaktionen

Skicka gärna underlag per e-post. I stort sett hanterar redaktionen alla filformat. Material i PowerPoint eller liknande program undanbedes. Om möjligt, komplettera underlaget med en Acrobat-fil på det du skrivit.
Digitala bilder levereras som separata filer och skall vara i originalutförande, direkt från digitalkameran eller skannern. Gör ingen bearbetning av bilderna.
För att få bästa kvalitet i tryck, använd kamerans högsta upplösning. Om du vill använda RAW-formatet, kontakta mig innan du skickar bilderna. Omslagsbilder måste vara av extra god kvalitet och motivet skall rymmas inom 210 × 190 mm (b × h).
I den händelse att du enbart har bilder som papperskopior går det bra att skicka dem till mig, så scannar jag in dem. Önskas dessa bilder i retur anger du det i följebrevet.
Enklast för mig är att få underlaget per e-post. Bifogade filer upp till 15 MB går bra. Har du flera stora filer, skicka dem styckvis. I möjligaste mån skickas en granskningskopia på inkomna bidrag. Kopian skickas som Acrobat-fil och per e-post. Pappersutgåvor kan erhållas efter särskild överenskommelse.
Tidplan återfinns i varje nummer av tidningen.

SM5HJZ, Jonas Ytterman
070 – 990 01 89
10.00 – 17.00, måndag – fredag
qtc@ssa.se
eller
Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Box 45, 191 21 Sollentuna

Kontakt

QTC-redaktionen
SM5HJZ, Jonas Ytterman
qtc@ssa.se

Tel 070-990 01 89 (måndag-fredag 10-17)

Tidplan – datum för bidrag & annonser: