Inkommande QSL

SM0BYD Hasse, Thérése, SM5CCT Bengt, SM5AKP Esko och SM5AOG Lennart,
som här snart är klara med dagens 19 kilo QSL!
Av BYD anlitad fotograf: SM0KDG Dag.

SSA:s QSL-byrå ombesörjer kort TILL den enskilde medlemmen genom att mottaga kort från andra länder och vidarebefordra dessa till distrikten och vidare till exempelvis lokala klubbar. De kort som kommer till SSA sorteras i respektive distrikt SM1, SM2, SM3, etc. Även SK/SL- och specialsignalskorten sorteras här på respektive distrikt. Ungefär en gång varannan månad, med undantag för sommaren, skickas ett paket till respektive distriktssorterare (QSL-DC) som sedan har till uppgift att finsortera sitt distrikts olika kort.

Varje distrikt har ett antal lokala klubbar eller andra mottagare dit sedan korten skickas, och där slutligen den enskilde medlemmen kan hämta sina efterlängtade kort utan någon kostnad. För att QSL-DC skall veta till vilken mottagare just Ditt kort skall sändas, kan Du kontrollera tabellen nedan, eller kontakta QSL-DC i respektive distrikt. Den finns också publicerad med jämna mellanrum i QTC eller ta kontakt med SSA-kansliet.

QSL till stationer som inte är medlemmar i SSA, returneras till avsändaren med stämpel “NOT MEMBER of SSA”. Ett problem som varje QSL-DC har, är de stationer som kör med permanenta fritidsadresser från andra distrikt, exempelvis SMØXXX, som har sommarstuga i SM3 och kör med SM3XXX under sommaren. Dessa kort kommer ibland i första omgången att skickas till SM3-QSL-DC som sedan får sända dem vidare till SMØ-QSL-DC, vilket gör att det tar lite extra lång tid för dessa kort att nå fram. Störst är detta problem för alla SM5-stationer inom SMØ-området (gamla SMØ/5-stationer). Om Du brukar köra med olika prefix, ta gärna kontakt med respektive QSL-DC för att reda ut problemen. Ansvarig för att distriktens QSL-verksamhet fungerar är Distriktsledaren/DL i respektive distrikt, som också utser QSL-DC.