minnesanteckningar Distrikt 5 mötet.

Rapport från SM5-mötet i Eskilstuna 24-04-06 i samband med radiomässan.

Vad som är på gång i klubbarna.

Västerås:

Planerna för SSA:s årsmöte 2025 tar upp det mesta av kraften av klubben. Lokaler och hotell är bokade mm. De har även SM i rävjakt i september i år, samt ett rally-samband.

Motala:

18 maj har de antenndag och 31 augusti en loppis i Väderstad.

Enköping:

De har flera rallyn på programmet, två vanliga och en SM deltävling som är stort som de behöver hjälp med .

Uppsala:

Har enligt tradition sin Field-day på nationaldagen.

Utbildningar:

Uppsala har två som pågår, en för teknik och en för telegrafi. I Linköping är det en kurs och Västerås har planer på att starta en.

Vi kommer att prova att ha ett digitalt distrikt5-möte under vinterhalvåret.

Nästa möte:

Det blir i samband med Väderstads loppis 31 augusti.

Föryngring hoppas vi på instegs certifikatet och att vi kan få draghjälp av scoutrörelsen som växer så det knakar och får säga ifrån nya medlemmar. Jag kontaktade scouterna efter mötet på mässan. Finland och Nederländerna har en kultur med radio scouter.

Det var 14 närvarade på mötet. Lite dåligt när vi var 725 på radiomässan men där kunde vi möta flera ur SSA:s styrelse.

SM5OXV/Urban DL 5
Repeaterfunktionär i SSA

 

 

 

 

 

 

 

Author: SM5YRA