SSA i dialog med PTS om hoten mot våra band

Inför de viktiga förberedelserna av förslagen till nästa världsradiokonferens har SSA haft ett möte med PTS och sänt dem en skrivelse.

Här tar vi upp hoten mot 144 – 146 MHz och de högre banden samt den befarade störningsnivån vid trådlös laddning med hög effekt.

Mats SM6EAN redogör utförligt för dessa saker på våra sektionssidor som du når med denna LÄNK. Här kan du även ta del av skrivelsen till PTS.

Författare: SM6ZEM