Uppdatering kring hot mot 2 m- och 23 cm-banden inför WRC-23

Kan en samexistens med datatrafik för drönare och annat i luften bli aktuell på två meter? Detta och andra obekräftade rykten har tagit fart, efter att det franska förslaget till nästa världsradiokonferens blev känt.

För en ordnad debatt och hantering av saken gäller det nu att begrunda de fakta som finns och några olika tänkbara vägar som gäller för ärendets utveckling.
Mats SM6EAN som är SSA:s sektionsledare för VHF/UHF/SHF och IARU ger oss följande sammanfattning:

I mitten av juni rapporterade vi på SSA-webben om nya hot mot 2m-bandet
(144-146 MHz) och 23cm-bandet (1240-1300 MHz).
Det handlar alltså om förslag till agendapunkter för World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) och det är under årets konferens, WRC-19, som agendan för WRC-23 sätts. I augusti håller CEPT ett möte om förslag till agendapunkter och SSA planerar diskussion med PTS inom de svenska förberedelse till augustimötet.

Det har redan skrivits en hel del och reagerats på framför allt förslaget om 2m-bandet. Inom IARU har arbetet kring dessa båda förslag redan börjat, men det är ett långsiktigt arbete som behöver drivas i rätt instanser och på ett sätt som gynnar amatörradion. Det finns redan spekulationer och felaktig information publicerad på Internet, vilket inte gynnar amatörradion!

En av de stora riskerna är att vi blir betraktade som oseriösa av telemyndigheter. IARU har tidigare drivit frågor framgångsrikt inom CEPT och inför WRC, där IARU deltar som sektormedlem men saknar rösträtt, vilket ländernas telemyndigheter har. Det är därför som det långsiktiga förberedelsearbetet inför dessa konferenser är så viktigt.

För att hålla en samsyn har vi i SSA valt att nedan göra en kortare sammanfattning och för mer utförlig text hänvisa till DARC och RSGB.

Mats skriver mer om detta på våra sidor för VHF/UHF/SHF och IARU som du når över denna LÄNK.

Författare: SM6ZEM