Lars SM4TUV 60 och Morgan SMØXZM 50 år

Tisdagen den 22 november 2016 gratulerar vi följande jubilarer:

Lars Berglund, SM4TUV, Orsa, fyller 60 år. Han blev lyssnarmedlem SM4-7539 år 1990 och som julklapp det året fick han sitt T-certifikat #72128, utskrivet den 20 december. Vad jag kan se har Lars hela tiden bott i Orsa, c:a tre kilometer nordost om centrum. På Google Earth Street View ser man Lars antennmast redan på långt håll. Inget QSL i arkivet.

50 år fyller Morgan Nilsson, SMØXZM, Tyresö. Sommaren 2002 fick Morgan sin signal och den 26 maj 2004 blev han medlem i SSA. Morgan har postadressen Tyresö, men bor bara en kilometer från Bollmora centrum och knappt 12 kilometer sydost om Kungl Slottet (fågelvägen). Man kan se Morgans 3-elements beam på taket med hjälp av Google Earth Street View. Inget QSL!

Vi gratulerar Lars och Morgan och hoppas på en trevlig dag!

Author: SM6JSM