Anders SM5BMK 70, Göran SM5SIC och Rune SM5VOO 60 år

Söndagen den 20 november 2016 firar vi tre jämnt fyllande jubilarer:

Anders Molin, SM5BMK, Torshälla, fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem SM5-3729 i SSA sommaren 1965, då boende i Eskilstuna. Hösten 1969 informerade Anders att han flyttat till Torshälla. Det är en ort i Eskilstuna kommun med en befolkning på närmare 8000 personer. Hans bostad ligger i nordligaste delen av kommunen, bara 300 meter från Mälaren. Anders har varit provförrättare för PTS och är fortfarande aktiv som bisittare till SSA:s provförrättare Håkan SM5OCK (om ni går till www.sk5lw.com så ser ni ett nytaget foto av Anders en bit ner på hemsidan). Anders är även aktiv inom ESA, Eskilstuna Sändareamatörer SK5LW, som sekreterare i styrelsen. Nedanstående QSL är från Eskilstunatiden och är resultatet av ett QSO mellan Anders (som befann sig “nr Torshälla”) och Yngve SMØVJ (senare SM5VJ) som bodde i Bromma.

bmk-66

Drygt två kilometer från Anders bor Göran Ingemar Backman, SM5SIC, som fyller 60 år. Göran bor även han i Torshälla och är medlem och aktiv i Eskilstuna Sändareamatörer som revisorssuppleant. Göran fick sin signal 1987 då boende i Katrineholm. Senare flyttade han till Eskilstuna och i mitten av 90-talet till Torshälla, i en stadsdel jag tror heter Roxnäs. Göran tycker mycket om att köra contests, ofta med den egna specialsignalen SM5S, men även tävlande för klubben SK5LW. Sedan den 13 december 2006 är Göran Ständig Medlem #404. Inget QSL i arkivet!

60 år fyller även Rune Pegler, SM5VOO, Linköping. Han blev lyssnarmedlem 1994 och fick den fina signalen SM5-7777. Senare på hösten, den 9 november, skrevs hans T-certifikat #506417 ut och postades till Norrköping där Rune då bodde. År 2004 flyttade Rune till Västerås, 2005 till Finspång och 2008 till Linköping där han nu bor; från 2009 på nuvarande adress. Inget QSL från Rune heller i arkivet – hittills.

Vi hurrar för våra två jubilarer Anders och Göran i Torshälla och Rune i Linköping!

Author: SM6JSM