Åke SM4JCH och Olle SM7-2904 85 år och Bertil SM7KPB 60 år

Onsdagen den 23 november firar vi tre medlemmar:

Åke Nykvist, SM4JCH, Örebro, 85 år, blev medlem i SSA den 13 april 1978. Bara 14 dagar tidigare, den 31 mars, fick han sitt T-certifikat #14010 utskrivet och postat till Laxå där Åke bodde till 2006 då han flyttade till nuvarande adress i Örebro; en dryg halvmil öster om centrum. QSL-kortet har Västerås Radioklubb skänkt till arkivet. Operatören på SK5AA hade QSO med SM4JCH den 3 maj 1978 på 145 MHz FM, bara en dryg månad efter det att Åke fått sin signal.

jch-78

Olle Molander, SM7-2904, 85 år, blev lyssnarmedlem i SSA redan den 17 juni 1957 som SM3-2904. Han bodde på den tiden i Österforse som är en liten ort med c:a 200 invånare i Långsele kommun vid Faxälven. 1964 flyttade Olle ner till Gävle där han blev kvar i många år. På 90-talet hittar vi Olle ännu längre söderut, i Landskrona (SM7), och sedan 1994 på nuvarande adress.

kpb-80

60 år fyller Bertil Lydén, SM7KPB, Ingelstad. Han fick sitt T-certifikat #15412 den 29 juni 1979 (samma dag fick även broder Ingvar SM7KPI sitt cert) och den 7 februari 1980 blev Bertil medlem i SSA. Bostadsorten var vid denna tid Växjö, men 1982 flyttade han knappa två mil söderut till Ingelstad, som fortfarande är Bertils QTH. På 90-talet tog även sonen Magnus certifikat – SM7WZM. QSL-kortet är från den 19 augusti 1980 då Bertil hade ett QSO med Olle SM5VC/7 på 2 meter FM.

Ett kraftigt hurra utbringas för Åke, Olle och Bertil!

Författare: SM6JSM