Jan Åke SM7XGG 75, Åke SM7WSN 70, Per-Gunnar SM7VRJ 60 och Magnus SA6BFY 40 år

Det må vara fredagen den 13 mars idag men vi har ändå turen att kunna gratulera fyra av våra medlemmar;

SM7XGG, Jan Åke Carlsson, fyller 75 år. Signalen kan verka ganska ny, men faktum är att Jan Åke varit med länge. Redan den 18 november 1954, 14 år gammal, blev han medlem i SSA som SM7-2737. Han bodde på den tiden i Osby, men har nu sitt QTH i Kristianstad, fyra mil söder om Osby. Den 29 augusti inrapporterades att Jan Åke fått signalen SM7BFK, vilken han innehade till slutet av 1958 (finns inte med i E:22an från 1959). På våren år 2000 kom Jan Åke tillbaka med den nya signalen SM7XGG. QSL-kortet är från ett QSO med SK0SSA den 18 november 2000 då Gunnar SM0SMK höll i ett HQ-nät på 3705 kHz. Jan Åke är vice distriktsledare i SM7 sedan ett antal år tillbaka och aktiv i föreningslivet.

XGG_m 00

SM7WSN, Åke Ringberg, fyller 70 år. Han blev medlem i SSA på nyåret 1997 (meddelades i QTC nr 4) som SM7-7957, och på våren 1998 fick han sin signal (QTC nr 6). Åke bor i Rödeby en dryg mil norr om Karlskrona.

Nästan längst upp i distrikt 7 hittar vi näste jubilar, SM7VRJ, Per-Gunnar Jonsson. Han fick sin signal vintern 1994-95 och den 9 februari 1998 fick vi rapport om att han höjt licensklass. Per-Gunnar bodde i Södra Vi (tre mil väster om Västervik), men flyttade 2013 c:a två mil söderut till Hjorted. QSL-kortet är resultatet av ett QSO med SK7AX den 1 juni 1998 på 28 MHz SSB (operatör var den alltför tidigt bortgångne Christer SM7UJR).

VRJ_m 98

Slutligen har vi Magnus Gustafsson, SA5BFY, som fyller 40 år och får representera ungdomen. När han fick sin signal och blev medlem 19 maj 2009 bodde han i SM6, Mölndal, men flyttade vintern 2009-10 till Eskilstuna. Där bor han fortfarande, förutom en liten avstickare till Kvicksund 2013 (två mil nordväst om E-tuna).

Vi gratulerar samtliga fyra på födelsedagen!

Författare: SM6JSM