Lennart SM5BRK 75 och Bengt SM3DXC 70 år

Den 12 mars 2015 firar vi följande två jubilarer:

BRK_m 94

Lennart Wallin, SM5BRK, fyller 75 år. Den 18 mars 1957 blev han lyssnarmedlem SM5-2884, då boende på S:t Larsgatan i Enköping. Den 6 september 1960 meddelades att Lennart fått signalen SM5BRK. 1962 blev det flytt till Linköping, 1965 till Norrköping och tillbaka till Linköping 1970. Från 1971 och minst 25 år framåt hittar vi Lennart i Linghem (en mil väster om Linköping). Numera bor han sedan länge i Strängnäs, bara drygt 100 meter från Mälaren. QSL-kortet är från ett QSO med Lily SM7/YO9FVU (senare SM4VPZ) på 80 meter SSB den 22 april 1994.

DXC_m 62

Bengt Swärd, SM3DXC, fyller 70 år. Även han blev lyssnarmedlem i SSA, SM3-3233, under sommaren 1961. Han bodde vid den här tiden i Arbrå (fyra mil nordväst om Söderhamn), vilket framgår av ovanstående QSL-kort från den 28 oktober 1962, då Bengt hade QSO med SM5BR på 40 meter CW. Från hösten 1968 till sommaren 1973 blev det Stockholmsområdet, och Bengt hann med att bo i Barkarby, Huddinge och Spånga, innan han flyttade norrut igen. Sundsvall har sedan 1973 förblivit hemma-QTH för Bengt.

Ett stort hurra utbringas för Lennart och Bengt!

 

Författare: SM6JSM