Kurt SM5FUA 60, Ulf SMØNOR och Anders SM7TDH 50 år

Lördag den 14 mars 2015 har det hunnit bli och vi firar tre medlemmar:

Kurt Löfgren, SM5FUA, Uppsala, fyller 60 år. Den 26 mars 1971 blev han lyssnarmedlem SM3-5238. C-certifikat #9552 skrevs ut den 5 oktober 1971 och den 22 oktober utfärdades även tillståndet. Kurt bodde i Härnösand, där han enligt Televerket även är född, men den 20 februari meddelade fr. Taxén att Kurt flyttat till Karlsborg. Hur länge han bodde där vet jag inte, men vid sekelskiftet hittar vi Kurt i Enköping, och från vintern 2004-05 i Uppsala. QSL-kortet är från Härnösandstiden och måste vara ett av Kurts första kontakter. QSO med SL6AH (operatör Jerker) på 80 meter CW den 8 november 1971.

FUA_m 71

Så har vi två stycken 50-åringar idag. Först Ulf Tjerneld, SMØNOR. Han fick sitt T-certifikat #17974 utskrivet den 27 april 1982, och den 30 juni samma år blev han medlem i SSA, då boende i kommundelen Barkarby i Järfälla (drygt två mil nordväst om Stockholm City). Medlem var han t.o.m. 1988 och därefter blev det en paus till 2008 då han återkom, nu boende i Enskede efter några år i Stockholm. Under tre år innehade Ulf även specialsignalen SFØX.

Vår andre 50-åring är Anders Janstad, SM7TDH. Han fick sin signal sommaren 1989 och bodde då som nu i Svedala, närmare bestämt i Krågeholm, två kilometer väster om centrum. Med hjälp av Google Earth Street View ser man ett antal antenner på Anders hustak.

Ett stort grattis till Kurt, Ulf och Anders!

Författare: SM6JSM