IARU Region 1-konferens pågår för fullt

Sedan 11/10 pågår IARU-R1-konferensen online. Situationen kring covid-19 har tvingat fram en helt virtuell konferens, vilket är på både gott och ont. En fördel är att länder som normalt har svårt att närvara kan nu delta aktivt medan en stor nackdel är att de personliga kontakterna blir svårare, exempelvis vid val av nya personer till olika funktioner.

Totalt har ca 200 delegater anmält deltagande och representanter från SSA är Anders, SM6CNN; Mats, SM4EPR; Kjell, SM7GVF samt Petter, SM3PXO, i de olika kommittéerna. Vi kommer sammanfatta efter avslutad konferens och publicera både i QTC och på SSA-webben, eftersom SSA representerar Sverige och inte endast SSA-medlemmar.

För dig som vill följa konferensen finns följande att tillgå:

  • På IARU-R1 hemsida (iaru-r1.org) finns kortfattade sammanfattningar från varje dag som news.
  • På IARU-R1 konferenswebb (iaru-r1.org) där dokument finns under “Part 1/Documents”

73 Mats, SM6EAN

SSA IARU-R1 liaison

 

Författare: SM5YRA