IARU Region 1 virtuella konferens (VGC) avslutades den 16/10

SM6EAN/Mats har precis skrivit ett inlägg på IARU sidan om VGC. Här kommer hela texten:

IARU Region 1 virtuella konferens (VGC) avslutades den 16/10. Det var totalt 215 anmälda deltagare från 50 röstberättigade länder. Konferensen pågick i 6 dagar, vilket är normalt vad det tagit även vid de fysiska konferenserna. Man kan fråga sig varför det tar så många dagar och är det inte en massa onödiga diskussioner?

Efter att deltagit vid två fysiska och en virtuell konferens tror jag det är svårt att kapa mycket. Det man ofta glömmer är att amatörradion är ett väldigt brett område och det förekommer förslag från olika delområden, som givetvis inte intresserar alla. IARU bygger på en gemensam internationell grund och det är viktigt att hitta dessa genemsamma lösningar. Även om det inte alltid går, är målet att hitta konsensus i det IARU rekommenderar.

Den grova uppdelningen av områden på konferensen är:

Kommittée C2: IARU-R1 budget och behörighet av medlemsorganisationerna
Kommittée C3: IARU-R1 organisation och verksamhet. Från SSA deltog Anders, SM6CNN
Kommittée C4: HF. Från SSA deltog Mats, SM4EPR
Kommittée C5: VHF och upp. Från SSA deltog Kjell, SM7GVF
Kommittée C7: EMC. Från SSA deltog Petter, SM3PXO

 

Det IARU lägger mest tid på och dit det mesta av budgeten går till är två områden:

Tillgång till frekvenser inom “hela” spektrum
Begränsa störningar för att tilldelade frekvensområden skall vara användbara

Skall jag göra en personlig sammanfattning av utmaningarna inom dessa två områden är det arbetet med att;

behålla tilldelade frekvensområden, och möjligtvis hitta ersättningar. Det är framför allt mobilanvändandet och mobilindustrin som trycker på för utökad tillgängligt av spektrum. För operatörerna handlar detta också om enorma pengar.
påverka internationella produktstandarder och mätmetoder så brusnivån inte höjs i våra tilldelade frekvensområden. Det är framför allt induktiv laddning av fordon och vissa typer av solcellsanläggningar som utgör de största hoten.

En av kommentarerna som vi fått rörande konferensen är att man med en virtuell konferens saknar de personliga mötena där många frågor kan diskuteras informellt. Allt berörs inte i inskickade förslag och dokument. Vidare är de personliga mötena bra tillfällen att träffa och diskutera med personer som föreslås till framtida befattningar inom IARU.

Vi som deltog under konferensen kommer sammanfatta vad som hände och publicera detta på både SSA-webben och i QTC.

På IARU-R1 hemsida finns kommentarer från konferensen och sista dagens sammanfattning: LÄNK

 

73′ Mats, SM6EAN
IARU-R1 Executive Committee
SSA IARU liaison

Författare: SM5YRA