Grimeton-telegram utformas av Anders Tegnell på FN-dagen.

PRESSMEDDELANDE

Den 24 oktober hålls en kombinerad informationsträff och fredsfest på Världsarvet Grimeton.

Anders Tegnell, Statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten har formulerat årets viktiga budskap som telegraferas via SAQ och Anna Louise Ekman står för sköna toner i sändarsalen.

Nytt för i år är att evenemanget kan följas på Youtube.

 Infoträff Årligen hålls en informationsträff för allmänheten på Världsarvet Grimeton där det bjuds in till dialog kring utvecklandet av den publika verksamheten på platsen.

Camilla Lugnet, VD för Världsarvet Grimeton informerar om året som gått samt kommande års satsningar. ”Genom att bjuda in allmänheten kan vi tillsammans utveckla ett världsarv för alla.” säger Camilla Lugnet.

Efter informationsträffen får deltagarna möjlighet att besöka den nya basutställningen Ett världsarv med global räckvidd.

Fredsfest Med anledning av FN-dagen 24 oktober hålls årligen en fredsfest bestående av telegramsändning med det gamla långvågsmaskineriet SAQ.

Med tanke på det gångna året och Covid-19 pandemin är dagen extra viktig att uppmärksamma då årets budskap, vikten av landsöverskridande samarbete, rimmar väl med FN:s vision.

Årets telegram har därför formulerats av ingen mindre än Anders Tegnell, Statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och innehållet i telegrammet offentliggörs först vid utsändningen kl.17.00.

Avslutningsvis hålls konserten Songs From The Vault med Anna Louise Ekman som är aktuell med en digital release av nyskrivna sånger 2020.

”Att sjunga på Grimeton på FN dagen, får mig att reflektera över vilka signaler vi människor sänder ut till varandra i verkligheten och i sociala medier. Ödmjukhet och att tänka långsiktigt när vi kommunicerar, är viktiga grundpelare, som på sikt kan skapa diplomati och fred.” säger Anna Louise.  Med på scen syns pianisten Oscar Johansson och Annas syster Åsa Grimberg på sång.

Anmälan Då endast ett begränsat antal kan medverka på plats krävs föranmälan via info@grimeton.org eller 0340-674190.

Nytt för i år är också att utsändningen och konserten kan följas live på vänföreningen Alexanders Youtube-kanal https://www.youtube.com/user/AlexanderSAQ.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller, respektera varandra genom att hålla avstånd, tvätta händerna ofta samt vid minsta tecken på förkylning stanna hemma.

Kontaktuppgifter Press Anna Louise Ekman, Sångerska & sångpedagog, 0761 701 090

Camilla Lugnet, VD Världsarvet Grimeton, 0734 427 115

Jan Steinbach, Ordförande Alexander GVV, 0706 322 446

 

Källa + text:

Med vänlig hälsning/Best regards

Cornelia Magnusson

Verksamhetsutvecklare

Business developer

 

Författare: SM5YRA