Hej då SMFF! – Hej SMSS!

Yxningen
“DMYB” – Foto: SM5PHU

Hisingens Radioklubb, SK6AW, har tidigare i höst meddelat att man måste lägga ner aktivitetsprogrammet Swedish Flora Fauna, SMFF. I nästan fem år har det varit en mycket uppskattad kombination av friluftsliv och radio att aktivera så många svenska nationalparker, naturreservat och naturområden som möjligt.

SMFF upphörde den siste november och kommer att saknas av många. Glädjande nog lanseras nu ett nytt alternativ av Jan SM6CJJ och Bengt SM6TOB. Säg hej till SMSS – Svenska Sjöar.

Som man kan ana, går denna tävling går ut på att aktivera svenska sjöar, och sådana finns långt över hundra tusen i vårt avlånga land. Reglerna säger att all utrustning (sändare och antenn) ska befinna sig inom 50 meter från aktuell sjö för att räknas.

En ny webbplats, www.svenskasjoar.se, kommer testas under december månad. Tävlingen lär börja någon gång efter årsskiftet eller under våren.

Author: SM5PHU