Radioamatör blir styrelseledamot i båtlivets riksorganisation

SM6YFP Stig Eriksson är en aktiv radioamatör och inbiten seglare. När han vid årsskiftet tar plats i ledningen för världens största båtklubb Svenska Kryssarklubben SXK, har han mycket med sig i bagaget. Under åren har Stig hållit kurser för fritidsbåtsfolk i ämnena SM6YFP SXKnavigation, båtelektronik, radarnavigation, VHF-SRC och LRC radio med mera och han tjänstgör även som provförättare. I dagarna har han också fått ytterligare ett par ledningsuppdrag i styrelser och nämnder inom båtlivet.
        Stig har berättat för mig att Transportstyrelsen och Nämnden för Båtlivsutbildning NFB, har planer på rejäla förändringar när det gäller radiobiten till sjöss. Förändringar som kan bli intressanta att reflektera över för oss i SSA och vars detaljer vi räknar med att återkomma till att informera om under våren.
        Vår vän är en av oss i Lysekils Sändareamatörer SK6IF. Vid klubbträffen för ett par veckor sedan fick vi nöjet att ta del av en berättelse från långseglingar på Nordsjön som han och Ronny SM6RDA gjort under de senaste åren. Vi önskar Stig lycka och framgång med styrelsearbetet. Det känns bra att ha en aktiv sändareamatör i Sveriges ledande båtorganisation.

SM6YFP SXK
Bressay, Shetland
SM6YFP båt Sirona III SXK
Stigs båt ”Sirona III”

Svenska Kryssarklubben SXK bildades 1923. Klubben har närmare 43 000 medlemmar från 40 länder. Cirka 500 funktionärer och 50 utlandsombud arbetar ideellt för att underlätta båtlivet. Nyligen valdes Peter Follin till ny ordförande i SXK, även han sändareamatör SM6DMF men för närvarande inte aktiv. SXK: http://www.sxk.se/

Author: SM6ZEM