Posted in Distrikt 2

Distriktsmöte lördag 12:e november

SSA:s medlemmar i Distrikt 2 inbjudes till distriktsmöte lördag den 12:e november kl. 10.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Burträsk….

[Läs mer] Distriktsmöte lördag 12:e november
Posted in Nyheter

Fakturor från PTS

Flera har hört av sig till SSA med frågor om fakturor på tillståndsavgift från Post- och telestyrelsen. Om du vet…

[Läs mer] Fakturor från PTS
Posted in Nyheter

Borde Sveriges Radio återuppta kortvågssändningarna?

Sveriges Radio upphörde med sina sändningar på kortvåg och mellanvåg 2010. Rysslands invasion av Ukraina har resulterat i ett intensifierat…

[Läs mer] Borde Sveriges Radio återuppta kortvågssändningarna?
Posted in Nyheter

Amatörradio temporärt förbjuden i Ukraina

Via IARU Region 1 meddelar Anatoly UT3UY, vice ordförande i UARL, att amatörradio i Ukraina är förbjuden under 30 dagar…

[Läs mer] Amatörradio temporärt förbjuden i Ukraina
Läs mer Föredrag om SVXlink
Posted in Nyheter

Föredrag om SVXlink

SK0QO Södertörns Radioamatörer och SSA Distrikt 0 bjuder in till en informationsträff/videomöte om SvxLink. Det är SM5GXQ Peter som kommer…

[Läs mer] Föredrag om SVXlink
Posted in Nyheter

SAC SSB – Gör din röst hörd!

Nu är det dags för SAC SSB! * SSB: 9-10 Oktober 1200 – 1200 UTC Stort tack till alla som…

[Läs mer] SAC SSB – Gör din röst hörd!
Läs mer Årsmöte och hedersutmärkelser
Posted in Nyheter

Årsmöte och hedersutmärkelser

SSA:s årsmöte har nu avhållits planenligt. På grund av pandemin har vi även i år varit förhindrade att hålla ett…

[Läs mer] Årsmöte och hedersutmärkelser
Posted in Nyheter

SSA svarar på PTS remiss om nytt delegationsbeslut

Det uppdrag som SSA har från Post- och telestyrelsen för att förrätta prov, utfärda amatörradiocertifikat och tilldela anropssignaler har gällt…

[Läs mer] SSA svarar på PTS remiss om nytt delegationsbeslut
Posted in Myndighetskontakter Nyheter

Nytt från Post- och telestyrelsen

PTS tillsyn av Föreningen Sveriges Sändareamatörers hantering av delegerade uppgifter, diarienummer 20-7279, har nu avskrivits från vidare handläggning. Det betyder…

[Läs mer] Nytt från Post- och telestyrelsen