Posted in Nyheter

Fakturor från PTS

Flera har hört av sig till SSA med frågor om fakturor på tillståndsavgift från Post- och telestyrelsen. Om du vet…

[Läs mer] Fakturor från PTS
Posted in Nyheter

Borde Sveriges Radio återuppta kortvågssändningarna?

Sveriges Radio upphörde med sina sändningar på kortvåg och mellanvåg 2010. Rysslands invasion av Ukraina har resulterat i ett intensifierat…

[Läs mer] Borde Sveriges Radio återuppta kortvågssändningarna?
Posted in Nyheter

Amatörradio temporärt förbjuden i Ukraina

Via IARU Region 1 meddelar Anatoly UT3UY, vice ordförande i UARL, att amatörradio i Ukraina är förbjuden under 30 dagar…

[Läs mer] Amatörradio temporärt förbjuden i Ukraina
Läs mer Föredrag om SVXlink
Posted in Nyheter

Föredrag om SVXlink

SK0QO Södertörns Radioamatörer och SSA Distrikt 0 bjuder in till en informationsträff/videomöte om SvxLink. Det är SM5GXQ Peter som kommer…

[Läs mer] Föredrag om SVXlink
Posted in Nyheter

SAC SSB – Gör din röst hörd!

Nu är det dags för SAC SSB! * SSB: 9-10 Oktober 1200 – 1200 UTC Stort tack till alla som…

[Läs mer] SAC SSB – Gör din röst hörd!
Läs mer Årsmöte och hedersutmärkelser
Posted in Nyheter

Årsmöte och hedersutmärkelser

SSA:s årsmöte har nu avhållits planenligt. På grund av pandemin har vi även i år varit förhindrade att hålla ett…

[Läs mer] Årsmöte och hedersutmärkelser
Posted in Nyheter

SSA svarar på PTS remiss om nytt delegationsbeslut

Det uppdrag som SSA har från Post- och telestyrelsen för att förrätta prov, utfärda amatörradiocertifikat och tilldela anropssignaler har gällt…

[Läs mer] SSA svarar på PTS remiss om nytt delegationsbeslut
Posted in Myndighetskontakter Nyheter

Nytt från Post- och telestyrelsen

PTS tillsyn av Föreningen Sveriges Sändareamatörers hantering av delegerade uppgifter, diarienummer 20-7279, har nu avskrivits från vidare handläggning. Det betyder…

[Läs mer] Nytt från Post- och telestyrelsen
Läs mer SSA Portabeltest 17 maj 2020
Posted in Nyheter

SSA Portabeltest 17 maj 2020

Den 17 maj är det dags för portabeltestens våromgång. Vi kör som vanligt och dessutom slipper vi konkurrensen från Dayton…

[Läs mer] SSA Portabeltest 17 maj 2020