Efterskörd till WARD – SK90WARD

Den 18 April var det “World Amateur Radio Day” och i Sverige firade vi detta med att köra med signalen SK90WARD. Eftersom många av de som brukar vara med och ventilera denna signal var på SSA:s årsmöteshelg i Lysekil kördes signalen i år av tre  amatörer som inte varit med tidigare. Dessa var SM7GTD John, SM7HVQ Peter och SM2WGV Esa. Tillsammans  körde de  992 QSO-n med signalen, vilket de skall ha stort tack för.
Välkomna tillbaka nästa år då vi kör, på samma datum, men med signalen SK91WARD.
//73 de Bosse
SM7HZK

Författare: SM7DZV