Uzbekistan på 60 meter

Fedor  UK9AA är på sitt lantställe 23 – 25 april och meddelar att han kommer att lyssna speciellt efter Sverige på våra frekvenser mellan 19-21 Z. Han kommer att ha tillgång till DX-clustret och uppmanar de som hör honom att flagga upp var de finns.
Uzbekistan tillåter trafik i bandet mellan 5250-5450 kHz.
73 de Erik SM1ALH

Författare: SM7DZV