Lennart SM5AOG 75 år

Fredagen den 24 april fyller vår alldeles purfärske Hedersmedlem SM5AOG 75 år. Lennart hör till kategorin medlemmar jag skulle kunna skriva spaltkilometrar om, men jag kommer att som vanligt endast göra en sammanfattning och använder delvis hans egna ord från presentationen i QTC nr 12 2006 då han kandiderade till posten som kassaförvaltare i SSA.

Lennart upptäckte amatörradion i mitten av 50-talet. Han lärde sig CW och radioteknik, så han var väl förberedd då han ryckte in på S1 i Uppsala år 1960. Prov avlades snart och signalen SM5AOG var ett faktum. Lennart har varit aktiv på alla band mellan 160 m och 70 cm hela perioden förutom några år på 70-talet. Medlem i SSA blev han i april 1961, då boende i Strängnäs. På hösten 1977 flyttade Lennart till Stockholm, och han har sedan dess bott på samma adress. Lennart var under en treårsperiod på 80-talet sekreterare i SSA:s styrelse, och är sedan 2007 kassaförvaltare, en uppgift han har skött utomordentligt väl.

På det personliga planet är Lennart fil. mag. i matematik och företagsekonomi. Han arbetade många år som lärare, men övergick med tiden till skolledarsidan. Arbetsplatsen var Schartau (handels- och ekonomiutbildningar), och han avslutade sitt yrkesliv som rektor vid detta mycket väl kända lärosäte.

AOG_m 61

Detta QSL är resultatet av ett QSO med en SM5CCU Johansson i Åtvidaberg på julaftonen 1961 (40 meter telegrafi), med Strängnäs som QTH. Lennart skaffade mycket tidigt ett boende även i Österbybruk, och där tillbringar han så mycket tid han kan tillsammans med XYL Eva, och därifrån kör han även radio med tester och DX som favoritgrenar. Han är medlem i en radda klubbar, SK5RO, SK0AR, SK0QO, SK0UX och FRO på hemmaplan, och i utlandet sedan 30 år tillbaka medlem i ARRL och RSGB.

Lennart var en av de första (28 oktober 1998) som blev Ständig Medlem i SSA (#26), och nu är han alltså, sedan i lördags (årsmötet i Lysekil), Hedersmedlem. Lennart är en s.k. hedersknyffel, och vi får hoppas han har lust att fortsätta sin gärning på den alltmer viktiga posten som kassaförvaltare i SSA:s styrelse. Jag avslutar med en bild från den gångna helgen i Lysekil. Det är Lennart som står tvåa från höger (foto trol. Valle SM6VYP).

SSA styrelse 2015

Ett fyrfaldigt hurra utbringas av en månghövdad medlemsskara!

Författare: SM6JSM