Utmärkelser 2018

I samband med årsmötet har SSA beslutat att dela ut ett Hedersdiplom och ett Eldsjälsdiplom. Vår ordförande Anders Larsson SM6CNN ger följande motiveringar.

Hedersdiplom till OH2BH, Martti Laine
Martti har varit radioamatör sedan 1961 med en helt otrolig, unik historia då han fört amatörradion till det ytterst möjliga. Han har haft en central roll för att öppna 13 nya DXCC länder. Det är inte vilka länder som helst, senast var det Kosovo som det tog tio år tills att Z6 blev aktivt på banden. Albanien, Montenegro och Nordkorea hör också till rariteterna som är Marttis förtjänst. Tack vare hans insatser har det skapats ett antal lokala, aktiva radioamatörer i de nya länderna.


Eldsjälsdiplom till SM5CBN, Lennart Hillar

Lennart har varit aktiv sedan början av sextiotalet som en framstående DX-jägare och CW operatör. Han har med sitt tekniska kunnande och engagemang inom föreningsverksamheten bidragit till flera radioklubbars utveckling inom distriktet. SM5CBN var initiativtagare till kommundiplomet SCA 1973 och i år drog han igång kommunjakten med anledning av SK5AJ:s 50-årsjubileum.

Author: SM6ZEM