Årsmötet och sex medianyheter

SSA:s ordförande SM6CNN tackar vår hedersmedlem Calle Walde för femton år som suverän mötesledare.

Kort information från Årsmöteshelgen i Eskilstuna

72 medlemmar fanns på plats när mötet godkände verksamhets- och revisionsberättelser och fastställde resultat- och balansräkningar där resultatet balanseras i ny räkning. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. Gunnar Olsson SM4EFW har i en motion föreslagit reducerad avgift för åldersgruppen 26–29 år. Årsmötet godkände styrelsens beslut att utöka nuvarande åldersgränsen för ungdomsavgift från 25 upp t.o.m. 29 års ålder.

Omval av styrelsemedlemmar på två år för vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU och ledamot Hans-Christian Grusell SM6ZEM. Peter Rosenthal SM0BSO och Per Ewing SA0AGV omvaldes som revisorer med Erik Edblad SM3EXM som ersättare, samtliga på ett år. Nya namn i valberedningen är Tore Andersson SM0DZB och Lorentz Björklund SM7NTJ, båda för två år och med Tore som sammankallande.

Calle Walde SM5BF har lett förhandlingarna under femton år och han meddelade att detta var hans sista årsmöte som ordförande varpå han erhöll stående applåder för sina insatser. Protokoll från årsmötet publiceras närmaste tiden här på ssa.se och i QTC 6-2018.

SK4EA Lindesbergs Radioklubb har erbjudit sig att arrangera nästa SSA årsmöte i april 2019. Styrelsen beslutar om detta i nästa sammanträde. Martin Gustafsson från Elsäkerhetsverket höll ett uppskattat framförande. På Elsäkerhetsverkets webbsida finns nu ett formulär för störanmälan. Du behöver inte fylla i allt vid anmälan av radiostörningar, påpekade Martin.

Medianyheter 

  1. Ett nytt välmatat nummer av vårt älskade magasin QTC Amatörradio är nu på väg ut till dig. Läs om en annorlunda SDR mottagare, bygge av en rejäl remote station, artiklar om digitalt förstås, ett par ungdomsprojekt och mycket annat.
  2. Nu finns en färsk film på SSA Play från Radiomässan i Eskilstuna och här berättar Håkan SM5OCK om intensiva förberedelser och genomförandet. Öppen kanal på SSA Play i menyn uppe till höger.
  3. Samtidigt har vi lagt ut ytterligare en ny film som skildrar QSL hanteringen från Sverige och vidare nere hos tyska DARC. Filmen når du efter inloggning som SSA medlem och klickar på “Filmer för inloggade medlemmar” på SSA Play sidan.
  4. Mer om film. TV4 Nyhetsmorgon hade ett inslag på World Amateur Radio Day 18 april med två supertrevliga ungdomar, Oliver SA0ODJ och Joakim SA0BSJ. TV4 medger inte rätt att återutsända avsnittet men hör av dig hit om du är nyfiken på inslaget: sm6zem@ssa.se
  5. Och så påminner vi om att klubbarna bör rekvirera en bunt av de nya broschyrerna och några affischer att ha till hands för att sprida glädjen med amatörradion. Hör av er till kansliet på therese@ssa.se. Broschyren kan du se här.
  6. Snart dags för Grimeton att efter ett par års stillestånd köra sin station för att fira Industriarvsdagen. Uppstart 1 maj kl. 1130, sändning 1200 CET på 17,2 kHz CW. Live video stream från detta tillfälle: www.alexander.n.se 

Author: SM6ZEM