Fortsatt risk för nya solutbrott

 

Uppdaterat 2014-11-10 kockanl 17:27
Solfläcken AR2205 höll sig lugn över senaste veckoskiftet, men den har fortfarande kapacitet att vålla kraftiga eruptioner. Prognostiserarna på NOAA skattar risken för M-klass flares till 70 procent och risken för X-flares till 30 procent. Utbrotten kommer sannolikt att beröra jorden eftersom solfläcken just nu pekar direkt mot oss.

Följ utvecklingen. Klicka på Rymdväder och solaktivitet i vår Helpdesk.

 

Red. slutanmärkning om översättning av begreppet flare.
Eftersom vi har läsare som inte behärskar engelska har jag försökt översätta begreppet flare med ordet fackla.

Jag har förstått att detta har fått en del läsare att känna sig,  som dom skrivit, “förvirrade”. De som hört av sig, och sagt sig ha haft svårt att förstå, är läsare som alla behärskar engelska. För att begränsa framtida förvirring har redaktionen från och med idag beslutar övergå till  att använda de engelska begreppen flare och CME.

//Erik SM7DZV
webbredaktör

 

Författare: SM7DZV