Leif SM6GZL 60 år

GZL_m

Även idag kan vi fira en 60-åring, SM6GZL, Leif Johansson, Holsljunga. Han fick sitt T-cert #10389 den 11 juni 1974. Medlem blev Leif den 28 november 1975. Hans adress var på den tiden Håkanhult, Holsljunga, Överlida, men numera har man strukit Överlida så nu är postadressen bara Holsjunga. Orten ligger drygt tre mil rakt söder om Borås. QSL-kortet är från ett QSO med Ingemar SM6CAW, den 21 december 1979 på 2 meter FM.

Vi utbringar ett kraftigt hurra för Leif!

Författare: SM6JSM