Stig SM6BVJ 96, Rune SM5WS 93, Heinz SM5BKM 85, Bo SA7BQN 60 och Andreas SM6UNC 40 år!

Söndagen den 26 april 2015 har vi hela fem jubilarer att gratulera så jag får fatta mig kort!

BVJ_m 65

Ännu ett år har vi glädjen att hylla Stig Skogsberg, Trollhättan, SM6BVJ. Han fyller idag 96 år och förra året skrev jag ganska utförligt om hans liv och leverne. Kort sammanfattning: Lyssnarmedlem i SSA 1949 som SM6-1695. Trollhättan har varit huvud-QTH, men även Kumlatrakten har varit hemort under flera år. QSL-kortet här ovanför är från QSO med SL6AL i Karlsborg den 30 maj 1965 på 80 m CW. Operatör på SL6AL var Roland – troligtvis SM6EAT? Bilden här nedan är Stig med XYL Silva för sex år sedan på 90-årskalaset (tack Gunnel SM6WXL). Stig är sedan den 22 december 1999 Ständig Medlem #126.

Stig BVJ o Silva 2009

En person jag missade att gratulera förra året (vi hade inte hans födelsedata i registret) är den 93 år fyllande Rune Cedermark, SM5WS, Järfälla. Rune blev lyssnarmedlem SM5-1402 i slutet av 40-talet, och 1949 fick han signalen SM5WS. Rune bodde i Bromma vid denna tid och var anställd i SAS. Jag tror (det framgår inte helt klart) att han var stationerad i i Rio de Janeiro, Brasilien, mellan 1957 och 1964. Helt klart är emellertid att han sommaren 1964 flyttade till Meteorvägen i Skälby (numera ingående i Järfälla), en adress han därmed innehaft i över 50 år. Som sig bör var Rune medlem i “The SAS-ABA Radio Gang” som det hette till en början; senare “Sändareamatörsektion av SAS-klubben”. QSL-kortet är från den 27 januari 1968 då Rune hade QSO med en annan Rune, SM5BMJ, på 40 meter foni. Även SM5WS är Ständig Medlem #285 sedan den 27 november 2002.

WS_m 68

85 år fyller Heinz Bergqvist SM5BKM, Norrtälje. Han blev lyssnarmedlem den 24 maj 1949 som SM5-1992. 11 januari 1951 meddelade Heinz att han fått signalen SM5BKM. Han bodde vid denna tid i Stockholm och flyttade 1975 till Johanneshov. Hela tiden, åtminstone sedan 1956, har han haft fritidsboende i Västernäs på Rådmansö (öster om Norrtälje), dit han har flyttat permanent sedan länge. QSL-kortet är från ett QSO från Västernäs på juldagen 1956 med Evert SM5BDY på 80 m CW. Som kuriosa kan nämnas att SM5BKM hade QSO med EP2BE (SM5OK Åke) två ggr i juli 1962. Åke har dessutom antecknat att han spelat in ett 1-timmes QSO med Heinz. Man får hoppas att jag återfinner det bandet i arkivet.

BKM_m 56

En betydligt yngre och nyare radioamatör är SA7BQN, Bo Nilsson, som bor c:a 6 kilometer öster om Vinslöv centrum, mitt emellan Hässleholm och Kristianstad. Bo fyller 60 år och fick sitt certifikat den 7 december 2010, och därför har inget QSL ännu hittat till arkivet.

Dagens ungdom representeras idag av den 40 år gamla medlemmen Andreas Åbom, Västra Frölunda. Han blev lyssnarmedlem SM6-7666 i början av 90-talet, och den 16 oktober 1992 skrev Televerket Radios tillståndsavdelning ut T-cert #72815 till den 17 år fyllda Andreas som då bodde i Borås. Inget QSL i arkivet. Andreas har varit provförrättare för både PTS och SSA, och är numera av Försvarsmakten utsedd provförrättare. Andreas har även varit involverad i flera spännande amatörradioprojekt som vi har kunnat läsa om i QTC.

Vi ber att få hjärtligt gratulera alla fem födelsedagsfirare!

Författare: SM6JSM