Leopold SM6VFV 60 och Fredrik SM5WQG 40 år

Måndagen den 23 maj 2016 gratulerar vi följande två jubilarer:

Leopold Zywczyk, SM6VFV, fyller 60 år. Han blev medlem i SSA i början av 90-talet och fick då lyssnarsignalen SM6-7656. Den 20 januari 1994 skrevs Leopolds T-certifikat #373459 ut och postades till Trollhättan där han då bodde; i den sydligaste stadsdelen Sylte. I 1996 års callbok har Leopold flyttat en halvmil norrut i staden, innan han i slutet av 90-talet flyttade 8-9 mil ner till Göteborg; nära stadsdelen Högsbo. Därefter har Leopold bott på två adresser till, men sedan 2007 är QTH sydöstra delen av Göteborg; ganska nära Mölndal. Den 27 juni 2002 meddelades att Leopold höjt till licensklass 1.

Fredrik Löfblad, SM5WQG, kom med i SSA på våren 1997 som lyssnarmedlem SM7-7979, men det gick inte många dagar förrän han fick det nya UN-certifikatet och anropssignalen SH5ACP. Fredrik bodde i Surahammar där ett stort gäng ungdomar samtidigt fick sina UN/UC-certifikat. Detta meddelades i QTC nr 7 1997. Inom ett år, januari 1998, hade Fredrik uppgraderat till Cept 2-klass vilket fanns att läsa i QTC #2 1998. Fredrik fortsatte att förkovra sig så att han den 30 mars 2001 fick sitt klass 1-certifikat, och under tiden hade han flyttat till Västerås. Sedan hösten 2006 har Fredrik bott på nuvarande adress. Tyvärr hittar jag inga QSL-kort vare sig från Leopold eller Fredrik!

Vi gratulerar våra jubilarer Leoppod och Fredrik på födelsedagen!

Författare: SM6JSM